TłumaczeniaJęzyki

angielski, niemiecki, niderlandzki, rosyjski, ukraiński, francuski, hiszpański, włoski, czeski, słowacki, bułgarski, norweski i szwedzki i inne…


Oferta

Oferujemy Państwu szeroki wybór tłumaczeń, a także korekty wszelkiego rodzaju tekstów, szkolenia językowe, obsługę językową (dla firm i instytucji) oraz obsługę konferencji. Jako jedni z niewielu tłumaczymy REKOPISY I PISMO GOTYCKIE (teksty specjalistyczne).

Technika: tłumaczymy karty bezpieczeństwa produktów, instrukcje obsługi urządzeń przemysłowych, normy ISO i PN, techniczne dokumentacje przetargowe, automatyka itp.

Prawo: tłumaczymy umowy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, prawa spółek i innych, opinie prawne, pisma w postępowaniu sądowym, akty prawne, dokumenty metrykalne, rejestracyjne, świadectwa.

Nauka: tłumaczenia ze wszystkich dziedzin nauki wykonywane z przeznaczeniem do ich publikacji (z zachowaniem oryginalnego formatowania tekstu). Na życzenie klienta teksty wysoce specjalistyczne poddajemy weryfikacji przez native speakera posiadającego odpowiednie wykształcenie w danej dziedzinie.

Tłumaczenia humanistyczne: tłumaczenia z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych: historia sztuki, filozofia, teologia, konserwacja zabytków, literatura itp.

Tłumaczenia standardowe – tłumaczenia wykonywane w ciągu 3 dni roboczych

Tłumaczenia ekspresowe – tłumaczenia wykonywane w ciągu 24 h od momentu złożenia dokumentów i nie przekraczające 10 stron rozliczeniowych. Zlecenia obejmujące większą ilość stron są każdorazowo ustalane z klientem

 

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia zwykłe – tłumaczenie tekstów ogólnych , nie wymagających korzystania ze specjalistycznej terminologii. Tłumaczenia tego rodzaju obejmują teksty ogólne, korespondencję i wiele innych.

Tłumaczenia przysięgłe - każdy rodzaj tłumaczenia uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia specjalistyczne – tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów, przy których wymagana jest specjalistyczna wiedza i terminologia np. z dziedziny prawa, ekonomii, techniki, informatyki, sztuki

Tłumaczenia reklamowe – tłumaczenia materiałów reklamowych i marketingowych, w których istotą jest należyte oddanie treści sloganu, czy reklamowych by odpowiadało konwencji językowej danego kraju docelowego

Tłumaczenia książek i publikacji – tłumaczenia przeznaczone dla licznego grona czytelników udostępniane im w formie drukowanej (np. książki, artykuły w gazetach lub czasopismach, prace naukowe itp.) lub elektronicznej (np. na nośnikach CD/DVD)

Tłumaczenia stron WWW – Tłumaczenie serwisów WWW (lokalizacja), poza tłumaczeniem najwyższej jakości, wymaga również lokalizacji, a więc dostosowania, zawartych w serwisie treści, do przestrzeni kulturowej i językowej danego kraju

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) – tekst jest wygłaszany przez prelegenta do mikrofonu. Tłumacz w kabinie odsłuchuje tekst w czasie rzeczywistym i równocześnie wygłasza przekład w języku docelowym do mikrofonu

Tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie „następujące po” wygłoszonym krótkim przemówieniu, toaście itp.